De invloed en inspiratie
van het Autarki Manifest
Bijeengebracht door: Geis Horvers Versie: 26/06/2001


Ik schrijf een manifest en wil niets, en toch beweer ik het een en ander,…

Ik schrijf dit manifest om te tonen dat je tegengestelde daden tegelijk kunt verrichten,…

Een manifest is een mededeling aan de hele wereld,…
Het kan zacht en goedhartig zijn, gelijk heeft het altijd, het is sterk, fel en logisch.

Tristan Tzara - 7 Dadamanifesten blz.49


Welke houding tegenover het leven verraadt of verbergt zich in een handeling, in een levensvorm, in een kunstwerk, in een filosofische theorie?
Thomas Baumeister - De filosofie en de kunsten blz. 148

De ironie van het menselijk lot wil dat slechts twee dingen echt tellen in het leven: de dood en de liefde. We houden van de dood, omdat het onze enige
zekerheid is. We hunkeren echter naar liefde, een verlangen dat tot wanhoop kan voeren. De emoties van verliefdheid tot jaloezie en agressie ontspringen aan de bronnen van doodsangst en liefde. Zij liggen tengrondslag aan de grote kunst. Het diepst worden wij geraakt door kunst, die te maken heeft met verlangens, die worden gefrustreerd, zozeer zelfs dat we er onderste boven van raken. Daarom is het lijden belangrijk thema in alle kunst.
Geis Horvers - over de sculptuur De bak - 10/10/1998

Het leven is lijden, maar niet uit gebrek, maar uit een opeenhoping van tegen-
strijdigheden. Hoe slaagt de mens er in zich aan de donkere krachten van het leven te ontworstelen? Door de kunst. Zij is de reddende genezende fee. De kunst verandert lijden in schoonheid.
Prof.J.H.Scholte - Uren met Nietzsche blz.12

Je vreugde is onthulde smart. En de bron waaruit je lach ontspringt, werd vaak gevuld met je tranen. Hoe kan het anders zijn? Hoe dieper de smart in je wezen kerft, hoe meer vreugde je kunt bevatten. Is niet de beker die je wijn bevat dezelfde beker die in de oven van de pottenbakker werd gebakken? En is niet de luit die je geest kalmeert hetzelfde hout dat door mensen werd uitgehold? Wanneer je blij bent, schouw dan diep in je hart, en je zult zien dat enkel wat je smart gegeven heeft, ook vreugde brengt. Wanneer je verdrietig bent, blik dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je weent om wat je vreugde schonk. Sommige zeggen: vreugde is groter dan smart, en anderen: neen, de smart is groter. Maar ik zeg je: ze zijn onafscheidelijk.
Kahlil Gibran - De profeet blz.27

Het is omdat iedereen schoonheid als schoon beschouwd, dat het lelijke bestaat.
Tao te tjing deel 1 nr.2 - Johan Willemsens - De weg van Lao-tse

Navelstaarderij = het voortdurend in gedachten met zichzelf bezig zijn.
Standaard cd-rom Nederlandse Taal 1.0

Er zijn op deze wereld twee groepen mensen: mensen die zich verwonderen en mensen die zich niet verwonderen. De eerste groep loopt een dag door de stad en heeft een hele hoop meegemaakt en gezien en de andere groep heeft helemaal niets beleefd, terwijl hij naast de verwonderende persoon liep.
Simone de Kuyer - Interview met Geis Horvers - Folder La primavera Heroes 1998

Het enige wat we nodig hebben om goede filsofen te worden, is het vermogen ons te verwonderen.
Jostein Gaarder - De wereld van Sofie blz.18

Een filosoof moet eerst nadenken voor hij kan beginnen, een kunstenaar kan zo beginnen.
Rene van der Lee - Joep van Lieshout - Brabantsdagblad 14-8-1999

Kunst moet voorzien worden van een merk, als een soort ikoon, een intiem etiket, want mensen koppelen tegenwoordig hun eigen identiteit aan merknamen.
Anna Tiroe - Gesprek met kunstenaarsduo Kkep - NRC Cultureel supplement 4-11-1999

Als je mij iets verkoopt, ben ik je zo weer vergeten. Als je me daarentegen iets geeft, raakt me dat, omdat je er niets voor terug verwacht. Het geven van cadeaus opent de harten van de mensen.
Jeroen van Bergeijk - La vie bohème Black Rock City - De standaard 27-10-2000

Paul Thek - A station of the cross - Museum Boijmans Van Beuningen 1996

Ik wil een sfeer presenteren, die zo schoon en vredig is dat je in de war bent geraakt als je eruit komt.
Paul Thek in gesprek met Roland Groenenboom - Folder Museum Boijmans Van Beuningen 1996

Ik voel het weer.
Het is er weer.
Soms even,
Dan de hele tijd.
Ik wil je niet kwetsen.
Ik wil het niet weer zeggen,
maar het is er weer.
Gpg Horvers - Wat er uit voort komt… - eerste regels uit de opsluiting 1995

Woorden van een schrijver die vanuit zichzelf kijkt naar zichzelf. Hij observeert, interpreteert, bekritiseert & devalueert de waarde van zijn woorden. Van hem kan ik leren en hij niet van mij., omdat ik de schrijver ben. Diegene die onbewust, bewust gedeponeerde waarde in zijn woorden meegeeft. Door die kennis kan ik leren, proberen te leven.
Gpg Horvers - Waarom jij biezonder bent - 24-12-1998

Het streven naar autarkie, uit het grieks te vertalen als het genoeg hebben aan zichzelf, maakt dat er geen enkele relatie, en dus ook geen afhankelijkheid, hoeft te zijn van de gewantrouwde buitenwereld.
Autarkie komt voor in soorten en maten. Het is in de vorige eeuw vooral de hoeksteen geweest van de verst doorgevoerde dictaturen: de Sovjetunie, het communistische China en Albanie. En dat van Noord-Korea. Maar ook in de huidige Westerse maatschappij speelt autarki(e) een rol. Want geen enkel Westers land van enige omvang zal de produktie van essentiele wapensystemen over de grenzen laten verdwijnen. Hetzelde geldt voor de produktie van staal, dat als een strategische industrie wordt gezien. Maar het hardnekkigst is het landbouw beleidt, dat de Europese Unie sinds 1957 steeds intensiever is gaan voeren.
Maarten Schinkel - De prijs van paranoia - NRC 12-9-2000

Ik ben niet iemand die predikt.
Ik ben iemand die bidt.
Helden Heroes - Ray Loriga blz.5

| v o r i g e | v o l g e n d e |